อบรมการสอน Phonics ระดับปฐมวัย รสจ.

Thumbnail Image Table
20170520_101120.jpg
Size (KB)  :  310 KB
20170520_101314.jpg
Size (KB)  :  314 KB
20170520_104947.jpg
Size (KB)  :  383 KB
20170520_111403.jpg
Size (KB)  :  336 KB
20170520_112019.jpg
Size (KB)  :  362 KB
20170520_133732.jpg
Size (KB)  :  355 KB
20170520_143031.jpg
Size (KB)  :  395 KB
20170520_144225.jpg
Size (KB)  :  322 KB
20170520_144841.jpg
Size (KB)  :  426 KB
20170520_145222.jpg
Size (KB)  :  319 KB
20170520_150106.jpg
Size (KB)  :  332 KB
20170520_150940.jpg
Size (KB)  :  314 KB
20170520_151749.jpg
Size (KB)  :  415 KB
20170520_152749.jpg
Size (KB)  :  392 KB
20170520_152754.jpg
Size (KB)  :  399 KB
20170520_152838.jpg
Size (KB)  :  395 KB
20170520_152839.jpg
Size (KB)  :  400 KB
20170520_152907.jpg
Size (KB)  :  401 KB
20170520_152908.jpg
Size (KB)  :  424 KB
20170520_152927.jpg
Size (KB)  :  362 KB
20170520_152929.jpg
Size (KB)  :  404 KB
20170520_153051.jpg
Size (KB)  :  447 KB
20170520_153054.jpg
Size (KB)  :  440 KB
20170520_085056.jpg
Size (KB)  :  394 KB
20170520_085138.jpg
Size (KB)  :  368 KB
20170520_085223.jpg
Size (KB)  :  353 KB
20170520_085842.jpg
Size (KB)  :  421 KB
20170520_090430.jpg
Size (KB)  :  268 KB
20170520_090447.jpg
Size (KB)  :  395 KB
20170520_090458.jpg
Size (KB)  :  325 KB
20170520_090521.jpg
Size (KB)  :  383 KB
20170520_090534.jpg
Size (KB)  :  368 KB
20170520_090603.jpg
Size (KB)  :  379 KB
20170520_090616.jpg
Size (KB)  :  273 KB
20170520_090628.jpg
Size (KB)  :  383 KB
Pages:     1