อบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนดาราจรัส

Thumbnail Image Table
IMG_2903
IMG_2904
IMG_2905
IMG_2906
IMG_2907
IMG_2908
IMG_2909
IMG_2910
IMG_2911
IMG_2912
IMG_2913
IMG_2914
IMG_2915
IMG_2916
IMG_2917
IMG_2918
IMG_2919
IMG_2920
IMG_2921
IMG_2922
IMG_2923
IMG_2924
IMG_2925
IMG_2926
IMG_2927
Pages:     1