อบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนดาราจรัส

Thumbnail Image Table
IMG_0028
IMG_0029
IMG_0031
IMG_0033
IMG_0034
IMG_0035
IMG_0036
IMG_0037
IMG_0038
IMG_0039
IMG_0040
IMG_0045
IMG_0046
IMG_0047
IMG_0048
IMG_0049
IMG_0051
IMG_0052
IMG_0053
IMG_0054
IMG_0055
IMG_0058
IMG_0059
IMG_0060
IMG_0061
IMG_0062
IMG_0063
IMG_0064
IMG_0065
IMG_0066
IMG_0067
IMG_0068
IMG_0069
IMG_0071
IMG_0072
IMG_0073
IMG_0075
IMG_0076
IMG_0077
IMG_0080
IMG_0081
IMG_0082
IMG_0083
IMG_0087
IMG_0091
IMG_0092
IMG_0093
IMG_0094
IMG_0095
IMG_0096
IMG_0097
IMG_0098
IMG_0105
IMG_0107
IMG_0109
IMG_0110
IMG_0111
IMG_0112
IMG_0113
IMG_0114
IMG_0115
IMG_0117
IMG_0118
IMG_0119
IMG_0120
IMG_0121
IMG_0122
IMG_0123
IMG_0124
IMG_0128
IMG_0140
IMG_0143
IMG_0145
IMG_0146
IMG_0147
IMG_0149
Pages:     1