อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

Thumbnail Image Table
155749
Size (KB)  :  126 KB
155751
Size (KB)  :  126 KB
155752
Size (KB)  :  106 KB
155753
Size (KB)  :  114 KB
155754
Size (KB)  :  123 KB
155755
Size (KB)  :  100 KB
155763
Size (KB)  :  92 KB
155797
Size (KB)  :  97 KB
156005
Size (KB)  :  93 KB
156006
Size (KB)  :  116 KB
156007
Size (KB)  :  150 KB
S__3752328
Size (KB)  :  368 KB
S__3752329
Size (KB)  :  347 KB
S__3752330
Size (KB)  :  207 KB
S__3752331
Size (KB)  :  230 KB
Pages:     1