ดาวน์โหลดที่นี่! 
10 HEAD ACTIVITIES กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง

 

คลิกที่รูปแบบไฟล์ เพื่อดาวน์โหลด

     ครอสเวิร์ดจำนวน  (wordPDF)

     บ้านที่สองของฉัน (wordPDF)

     เครื่องบินกระดาษ (wordPDF)

     บทพูด ปลูกปัญญา (wordPDF)          

     รางลูกแก้วทำมือ (wordPDF)  

      มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี (wordPDF)

      ปัญหาโลก ปัญหาเรา (wordPDF)

      คิดแบบกบนอกกะลา (wordPDF)

      สนุกกับเครื่องร่อน  (wordPDF)

      โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ (wordPDF)

แหล่งที่มา :

http://www.krooupdate.com/news/newid-1445.html 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

 

ที่มาเว็บไซต์ http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/25964