ติดต่อ รสจ. / สมัครงานกับ รสจ.

 

สำนักงานการศึกษา รสจ.
เลขที่ 11 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
(ชั้น 2 อาคารบูรณาการ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา)
โทรศัพท์ 038-328202    โทรสาร 038-321792

 

 

****  รับสมัครบุคลากรครูทุกสาขาวิชา เพื่อบรรจุเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  ****

ดาวน์โหลดใบสมัคร  พร้อมส่งทาง E-Mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.