ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ.

> วันที่ 5 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 3/2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ

> วันที่ 23 เมษายน 2561 ประชุมสามัญคณะกรรมการ รสจ. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ The Cavilli Casa จ.พระนครศรีอยุธยา

> วันที่ 24-26 เมษายน 2561 สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. หัวข้อ "350 ปี มิสซังสยามกับการจัดการศึกษาคาทอลิก" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ The Cavilli Casa จ.พระนครศรีอยุธยา

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

 

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (Update 28/8/2017)

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ. (Update 3/07/2017)

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2559 (update 25/03/2017)  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ  (Update 1/8/2017)

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาประจำปีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปีการศึกษา 2559 (Update 17/7/2017)