ข่าวสาร/กิจกรรม รสจ.

> 17 พฤศจิกายน 2560 งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง

 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (Update 28/8/2017)

> คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ. (Update 3/07/2017)

> ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) รสจ. ปีการศึกษา 2559 (update 25/03/2017)  ติดต่อศูนย์วิชาการ รสจ. หรือที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

> ใบแสดงความจำนง ขอรับครูต่างชาติ  (Update 1/8/2017)

> ดาวน์โหลดเล่มสัมมนาประจำปีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปีการศึกษา 2559 (Update 17/7/2017)

 

เอกสารดาวน์โหลด งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560

**** ผลการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน (รายการที่แข่งขันวันที่ 8 และ 11 พฤศจิกายน 2560) ****

> แผนผังสถานที่และการจัดงานวิชาการสัมพันธ์ / แผนผังอาคาร 50 ปีและอาคารพระหฤทัย (Update 18/9/2017)

> รายการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนและสถานที่แข่งขัน (Update 18/9/2017)

> เล่มเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (Update 29/8/2017)

> ระดับปฐมวัย เรื่องที่่ใช้แข่งขันหนูรักการอ่าน  **ให้ทุกโรงเรียนเตรียมแบบอ่านมาแข่งขัน** (Update 13/11/2017)

> ระดับปฐมวัย สร้างสรรค์ภาพจากเมล็ดพืช  **ใช้ภาพจากเล่มเกณฑ์การแข่งขัน** (Update 13/11/2017)