โครงการ/งาน/กิจกรรมของฝ่ายบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร รสจ.

  • วางแผนประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพระสงฆ์ รสจ.
  • งานบริหารสำนักงาน 
  • โครงการสนับสนุนโรงเรียนสันติภาพ
  • โครงการสนับสนุนโรงเรียนประชาสงเคราะห์
  • โครงการสัมนาประจำปี
  • โครงการสนับสนุนโครงการ Cluster