ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมชุมนุมครู รสจ. โอกาส 75 ปี มิสซังจันท์ วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา (ปีการศึกษา 2561)