ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์