คอร์สเรียนบนแพลตฟอร์ม ENVATO TUTS+ เป็นคอร์สอนโปรแกรมต่างๆ มีทั้งแบบเสียเงินเรียนและเรียนฟรี มีหลากหลายโปรแกรม สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ผู้ที่ไม่เคยแตะโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยที่ในเว็บไซต์ Envato Tuts+ จะมีคอร์สสำหรับเรียนฟรีอยู่หลายโปรแกรม อาทิ เช่น Photoshop, Illustrator, WordPress, Sketch, PowerPoint, และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Click ดูคอร์สเรียนฟรี https://tutsplus.com/courses#price=free

ตัวอย่างคอร์สเรียนฟรี