มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE )

เป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถเรียนผ่านสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND หรือเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และสามารถเรียนผ่าน DLTV Application บนมือถือ / แท็บเล็ตได้ โดย

ช่องทางที่ 1 สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200 ออกอากาศ 15 ช่อง (DLTV 1 – 15) ตลอด 24 ชั่วโมง

(คลิกเพื่อชมวิธีปรับจานดาวเทียม KU-BAND)

                ช่องทางที่ 2 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.dltv.ac.th มีเมนูที่สำคัญ ได้แก่

                         – ตารางออกอากาศ เป็นช่องทางให้โรงเรียนปลายทางใช้ในการจัดตารางสอน หรือวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
                          (คลิกเพื่อชมตารางออกอากาศ)

                         – การชมรายการสด ใช้ในการเปิดให้นักเรียนรับชมตามตารางออกอากาศที่กำหนด 
                           (คลิกเพื่อชมสด)

                         – การชมรายการล่วงหน้า เป็นช่องทางให้ครูโรงเรียนปลายทาง เปิดรับชมเพื่อศึกษาเนื้อหา เตรียมแบบฝึกหัด ใบงาน และอุปกรณ์การสอนก่อนเวลาเรียนจริง
                          (คลิกเพื่อชมล่วงหน้า)

                         – การชมรายการย้อนหลัง เป็นช่องทางให้ครูและนักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่ได้มีการออกอากาศไปแล้ว
                           (คลิกเพื่อชมย้อนหลัง)

ช่องทางที่ 3 ผ่านแอปพลิเคชัน DLTV (DLTV Application) บนมือถือ / แท็บเล็ต

                เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป เพราะสามารถชมรายการได้ทุกที่ทุกเวลา ชมได้ทั้งรายการสดและเลือกชมย้อนหลัง

                (คลิกเพื่อชมวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน DLTV)

 ***และพบกับอีก 2 ช่องทางการรับชมรายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านทางดิจิทัลทีวี (Digital TV) (คลิกเพื่อชมหมายเลขช่อง) และ ช่องยูทูป (Youtube Channel ) (คลิกไปยัง DLTV Channel) เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและสาระความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย