สำนักงานการศึกษา รสจ. (วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ)
314/8 หมู่ 5 ซอยแมรี่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3879-9851-2 โทรสาร 0-3879-9853