แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่วง Covid-19 (สพฐ.)
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 (สสส.)
แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สพฐ.)
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 (กระทรวงศึกษาธิการ)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning)

E-Learning by DLTV

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัม

E-Learning by MOOC

Thailand Massive Open Online Course Platform ระบบจ

E-Learning by Tutsplus.com

คอร์สเรียนบนแพลตฟอร์ม ENVATO TUTS+ เป็นคอร์สอนโปรแ

ข่าวและกิจกรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

RSS ข่าวการศึกษา kroobannok.com